ХАЛЕ 2

ПЛОЩ
887кв.м.,
организирана с една голяма секционна врата с размери 500/300см.
Цена за наем
5.50 €/кв.м (без ДДС)