Комплекс

Famil Industrial Park

Famil Industrial Park обединява идеята за съвременен индустриален парк, състоящ се от три самостоятелни сгради-офис зона, складова база и индустриална сграда с производствени цехове.

За да се впишем във всички стандарти на една съвременна работна среда изградихме фотоволтаична централа, която да покрива нуждата от електроенергия на целия комплекс. На откритите и закрити паркоместа поставихме зарядни станции за автомобили. Наличието на резервоар от 485 куб.метра с помпено помещение ни дава възможност за изграждането на Спринклерна пожарогасителна инсталация.
Офис зоната е направена с възможност за обединяване на пространствата, като вертикалния транспорт се осъществява с асансьор, с достатъчно големи размери за превозване и на стоки с европалета.

Складовата база е разделена на две отделни складови помещения.
Индустриалната сграда с производствени цехове включва цех за производство на мебели, цех за производство на дограма и железарски цех.